BÁC HỒ

Cờ tổ quốc

LỊCH

Sắp xếp dữ liệu

Đồng hồ Violet

Liên kết CLB Violet

Các Phòng giáo dục

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  ThanhHon_NguyenVu4x3.swf DSC04989.JPG DSC04987.JPG DSC04982.JPG WP_20160915_022.jpg WP_20160915_020.jpg WP_20160915_001.jpg CAU_TRUC_BAC_1.gif Tong_hop_hoaat_dong_1617_lan_2.flv Myalbum.swf Myalbum.swf Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20170424_093117.jpg 20170424_095700.jpg 12272723_184894601854623_1819087412_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  mẫu đơn và báo cáo sáng kiến theo quy định mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: phòng GD-ĐT Bắc Trà My
  Người gửi: ngô thị liểu
  Ngày gửi: 07h:57' 09-05-2017
  Dung lượng: 63.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  CƠ QUAN/ĐƠN VỊ:...........

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Địa danh, ngày......tháng.....năm............
  
  
  BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN

  Kính gửi: - Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (đối với sáng kiến cấp tỉnh);
  - Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành GD&ĐT huyện.

  1. Tên sáng kiến: ..................................................................
  2. Lĩnh vực hoạt động của Cơ quan/Đơn vị:……………………………….
  3. Nội dung: Nội dung của báo cáo phải đảm bảo các nội dung của đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (nêu các bước thực hiện giải pháp, các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp, phân tích tình trạng của giải pháp đã biết, nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết, chứng minh khả năng áp dụng của sáng kiến và nêu rõ hiệu quả đem lại).
  3.1 Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết (phân tích ưu điểm, nhược điểm của nó):……...………………………………………………………………
  3.1 Nêu các bước thực hiện giải pháp, cách thức thực hiện giải pháp (nhằm để giải quyết các vấn đề đã nêu trên):…………........................…………………
  3.3 Nêu các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện và áp dụng giải pháp:………………………………………………………………………………
  3.4 Nêu nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết:
  * Đối với vấn đề cần giải quyết là vấn đề cũ: Nêu vấn đề cũ (kể cả các tài liệu công bố) và nêu cách thức, phương pháp giải quyết vấn đề và chứng minh tính mới của cách thức, phương pháp giải quyết (điểm khác nhau so với phương pháp, giải pháp cũ).
  * Đối với vấn đề cần giải quyết là vấn đề mới: Nêu cụ thể nội dung giải pháp, chứng minh vấn đề nêu là mới không trùng lặp hoặc tương tự với vấn đề đã được công bố hoặc công khai trên bất cứ phương tiện thông tin nào; nêu cách thức giải quyết, phương pháp giải quyết vấn đề.
  3.5 Chứng minh khả năng áp dụng của sáng kiến (đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở; khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức khác):…………………………………….
  4. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả (So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó); số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể):…………………………….………………………………………………….
  5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (lợi ích kinh tế, xã hội so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó; hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở hoặc số tiền làm lợi):………….………………………………………………………………....
  6. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
  TT
  Họ và tên
  Ngày tháng năm sinh
  Nơi công tác
  Chức danh
  Trình độ chuyên môn
  Nội dung công việc hỗ trợ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  7. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):……......................................
  NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)  * Lưu ý:
  - Đối với mẫu báo cáo sáng kiến cấp cơ sở: Mã số dùng làm căn cứ để chấm điểm theo mẫu quy định.
  - Đối với mẫu báo cáo sáng kiến cấp tỉnh: thực hiện theo hướng dẫn của Phòng khi sáng kiến được công nhận cấp cơ sở.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

  Kính gửi: - Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (đối với sáng kiến cấp tỉnh);
  - Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành GD&ĐT huyện.
  Tôi (
   
  Gửi ý kiến