BÁC HỒ

Cờ tổ quốc

LỊCH

Sắp xếp dữ liệu

Đồng hồ Violet

Liên kết CLB Violet

Các Phòng giáo dục

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1_gap_o_Tam_Hair.jpg Tctn_20102016.flv TONG_HOP_HOAT_DONG_1516_LAN_4.flv English94thReviewInThe2ndtermMoi.swf English84thReviewInThe2ndTermMoi.swf English74thReviewInThe2ndtermMoi.swf Eng6L4th_ReviewInthe2nd_termMoi.swf English93rdReviewInThe2ndtermMoi.swf English83rdReviewInThe2ndtermMoi.swf English73rdReviewInthe2ndTerm2Moi.swf Eng63rd_Reviewforthe2nd_termMoi.swf M2U00034.flv Tctn_20102016.flv Anh_van_nghe_Nguyen_Du.flv Anh_van_nghe_Nguyen_Du.flv TONG_HOP_HOAT_DONG_1516_LAN_4.swf THIET_KE_THIEP_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2017.flv English_6_Review_for_the_1st_term.swf English_6_Review_for_the_1st_term.swf English7_Review_for_the1st_termTrakot.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐT&ĐA HSG ĐCAnh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Loan (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:53' 11-03-2012
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 223
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT BẮC NINH ĐÊ THI HSG
  TRƯƠNG THCS ĐAP CÂU Năm học: 2011 – 2012
  MÔN: Anh 6 ( 2)
  Thời gian làm bài: 120 phút

  ( Đề thi gồm 4 trang thí sinh làm bài vào đề thi này)
  I. Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.( 1 điểm)
  1. A hats B pens C cats D books
  2. A bus B museum C drug D lunch
  3. A heavy B leave C head D ready
  4. A fly B hungry C usually D early
  5. A brother B these C thank D that
  6. A door B book C look D cook
  7. A read B teacher C near D eat
  8. A face B small C grade D late
  9. A twice B swim C skip D picnic
  10. A arm B charm C farm D warm
  II. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.(3 điểm)
  1. It’s twelve o’clock, Nam. Let’s________ home.
  A. go B. to go C. going D. goes
  2. Tuan and I________ badminton in the yard.
  A. playing B. is playing C. are playing D. am playing
  3. This sign says “Stop!”. We ________ go straight ahead.
  A. can B. don’t can C. must D. must not
  4. They are going to New York ________ plane.
  A. in B. by C. with D. on
  5. Viet is ________ something on his book.
  A. writing B. writting C. wrote D. writes
  6. Are there ________ stores on your street?
  A. a B. an C. any D. the
  7. My sister and I ________ television in the living . room now.
  A. am watching B. are watching C. is watching D. watching
  8. ________ do you go to school? . I walk.
  A. How B. By what C. How many D. How by
  9. “Does Nga play volleyball?” . “No, ________”
  A. she not plays B. she don’t C. she isn’t D. she doesn’t
  10. How many floors ________ in your school?
  A. there are B. there has C. are there D. have there
  11. She is not doing __________ in the garden, just walking about.
  A. anything B. nothing C. something D. one thing
  12. It is twelve o’clock, Mai Anh. Let’s ________ home
  A. goes B. to go C. going D. go
  13. These are my note books, and those are ________
  A. you B. your C. yours D. your’s
  14. Nam usually goes ________ after school.
  A. to fishing B. home C. the cinema D. house
  15. Are there ________ stores on your street?
  A. a B. an C. any D. the
  16. ________do you get there? – We walk, of course.
  A. Why B. What C. How by D. How
  17. What time ________ on television?
  A. is the news B. are the news C. is news D. are news
  18. I am very tired. . ________.
  A. Me too B. for me the same C. Also me D. I also
  19. Don’t be late ________ your school.
  A. on B. at C. to D. for
  20. I don’t want much sugar in my coffee. Just _______ please.
  A. little B. a little C. few D. a few
  21
   
  Gửi ý kiến