Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 360.jpg 357.jpg 278.jpg 277.jpg 3.jpg HDSP_20112016.jpg Dong_dien_vo_co_truyen_nam_2018.flv Trai_9.jpg 20180310_084859.jpg 20180310_084850.jpg 20180310_084828.jpg TTHS1.jpg TTHS.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trịnh Phu
  Ngày gửi: 08h:16' 10-02-2018
  Dung lượng: 165.0 KB
  Số lượt tải: 709
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2016 - 2017
  VÒNG 1
  ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1
  
   Môn thi: TIẾNG ANH
  Thời gian làm bài: 120 phút
  SỐ BÁO DANH

  …………….
  HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ
  Giám thị 1: …………………………………………………...
  Giám thị 2: …………………………………………………...

  
   Ngày thi: 27/10/2016


  Họ và tên học sinh: …................................................................
  Ngày sinh: ……………………………………………………..
  Nơi sinh: ………………………………... Nam/nữ : …………
  Học sinh trường THCS Huỳnh Thúc Kháng


  
  MÃ PHÁCH
  (Do Chủ tịch
  HĐ chấm ghi)

  …………….

  
  Chú ý:
  Thí sinh hoàn thành các thông tin cá nhân vào phần trên nhưng không được làm bài
  vào phần dưới của trang này vì đây là phần phách.
  Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bút chì, không viết bằng hai thứ mực.
  Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì trong khi làm bài.
  Trái với các quy định trên thí sinh sẽ bị loại.

  ………………………………………………………………………………………………….


  TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2016 - 2017
  VÒNG 1
  ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1
  
   Môn thi: TIẾNG ANH
  Thời gian làm bài: 120 phút.
  Ngày thi: 27/10/2016
  ..………………………………………………………………………………………………………….
  SỐ PHÁCH
  (Do Chủ tịch HĐ chấm ghi)
  …………………
  
  Đề thi này gồm 08 trang (2 – 9). Thí sinh kiểm tra cẩn thận số trang trong đề trước khi làm bài.
  PHẦN GHI ĐIỂM DÀNH CHO GIÁM KHẢO
  
   Tổng điểm bài thi:


  Điểm ghi bằng chữ: …………………………………….
  Chữ ký giám khảo 1: ……………………….; Chữ ký giám khảo 2: ………………………….
  
  …………………………….. Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi này …………………………
  SECTION ONE: LISTENING (2.0pts)
  
  I/ Listen to the passage and decide if the following statements are true (T)or False
  1/ You should place heavy books on the bottom shelf of your bookshelves. ___
  2/ Place the rollers on the fridge and washing machine. ___
  3/ Break the mirrors in your bathroom and bedroom. ___
  4/ Stand in the middle of the room during an earthquake. ___
  II/ Listen and complete the following sentences
  LIVING WITH THE EARTHQUAKES
  Heavy fixtures, furniture, and appliances:
  ( Place heavy books on the (1)..................................................
  ( Block the rollers on your (2)................................................and (3).........................................
  Flying glass:
  ( Check the (4) ...............................................................................
  ( Don`t put your bed near (5) ..........................................................
  Earthquakes drill:
  (Stay (6) ........................................... ( Sit (7) .................................. or (8)...................................
  ( Stand in the corner of the room.
  SECTION TWO: LEXICO – GRAMMAR (7.0pts)
  Question 1. Choose the best option A, B, C or D to finish each of the following sentences. Write your answer in the numbered box below. 0 has been done as an example.
  0. He _____ a teacher.
  A. be B. is C. are D. am
  1. Kate _______ a great time in Nha Trang and doesn’t want to come back.
  A. is having B. has C. has had D. had
  2. You have never been to Nha Trang, _______ ?
  A. haven’t you B. have you C. do you D. don’t you
  3. I had to wear _______ uniform when I worked in the hotel.
  A. some B. any C. a D. an
  4. You can improve your English by practising it _______ .
  A. hardly B. ordinary C. badly D. regularly
  5. _______ we should put garbage bins around the school yard.
  A. Why don’t B. What about C. Let’s D. I suggest
  6. If I _______ you, I’d take some rest before the game tomorrow.
  A. am B. could be C. were D. would be
  7. The pop star we invited onto the chat show didn’t _______.
  A. turn on B. turn up C. turn off D. turn down
  8. Paper money _______ for over a thousand years.
  A. has used B. was
   
  Gửi ý kiến