Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chuong_trinh_giao_duc_pho_thong_moi_nhat.jpg Phuong_phap_giang_day_1.jpg Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv NDH___33.jpg NDH___175.jpg NDH___17.jpg 561506b4b3a842f61bb9.jpg 7cfa11cbb5a244fc1db3.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg 124201482_380087213195709_4850500984247665608_n.jpg 125549681_1851987388281619_3005690876150541395_n.jpg 128101547_367492671214142_6827591115574669680_n.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg TOAN_CACSOTRONCHUC_TRANG_126_OK.flv TOAN_LUYENTAPCHUNG_TRANG_125_OK.flv Bai_toan_co_loi_van__K1.flv TT6.jpg TT11.jpg Ac.jpg Kg4.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiểm tra 1 tiết

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TL BDTX MAN
  Người gửi: Đoàn Thị Mai
  Ngày gửi: 14h:19' 29-10-2019
  Dung lượng: 94.5 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
  TỔ VĂN – SỬ- ĐỊA


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Duy Xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2019
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020
  Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Mận
  Chức vụ: Giáo viên
  Nhiệm vụ được phân công trong năm học: Giảng dạy Địa lý khối 6,8,9
  Căn cứ Kế hoạch ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Trường THCS Trần Cao Vân về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020;
  Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Trần Cao Vân, Tổ Văn - Sử - Địa thống nhất xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên năm học 2019 - 2020 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành nói chung và nhà trường nói riêng.
  - Giáo viên có cơ hội tham gia và thể hiện ý tưởng sáng tạo trong giảng dạy, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, thể hiện tài năng, năng lực chuyên môn; đồng thời tạo động lực cho giáo viên có ý thức phấn đấu vươn lên trong chuyên môn, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. phát triển năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên
  - Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế bản thân và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020 cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của bản thân và yêu cầu thực tiễn của nhà trường theo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp)
  - Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả BDTX giáo viên.
  II. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
  1. Khối kiến thức bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên
  Thực hiện theo Kế hoạch phối hợp số 04/KHPH-BTG-PGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng GDĐT. Hình thức học tập trung trong hè theo lịch của PGD và viết bài thu hoạch vào cuối đợt học.
  a) Chuyên đề 01
  Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  b) Chuyên đề 02
  Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  c) Chuyên đề 03
  Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8( khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
  d) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên để học tập năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
  e) Tình hình thế giới, khu vực, trong nước nổi bật trong thời gian gần đây.
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên
  Đối với giáo dục Trung học cơ sở
  - Một số vấn đề về
   
  Gửi ý kiến