Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 360.jpg 357.jpg 278.jpg 277.jpg 3.jpg HDSP_20112016.jpg Dong_dien_vo_co_truyen_nam_2018.flv Trai_9.jpg 20180310_084859.jpg 20180310_084850.jpg 20180310_084828.jpg TTHS1.jpg TTHS.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  quy che cong tac van thu trương 1617

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị thanh hà
  Ngày gửi: 14h:43' 24-11-2016
  Dung lượng: 220.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  QUY CHẾ
  CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 215 /QĐ-HTK, ngày 24 tháng 10 năm2016 của Hiệu Trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng)

  - Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 16 tháng 4 năm 2013 V/v Hướng dẫn xâv dựng Quy chế công tác vản thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
  - Căn cứ Công văn số 150/PGDĐT-THHC của Phòng GD&ĐT Huyện Bắc Trà My ngày 06 tháng 10 năm 2016 V/v hướng dẫn xây dựng quy chế công tác Văn thư, lưu trữ;
  Nay trường THCS Huỳnh Thúc Kháng xây dựng qui chế về công tác Văn thư -lưu trữ của đơn vị như sau:
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG
  Điều 1. Phạm vi và đối tưọng áp dụng
  Quy chế này quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.
  Đối tượng áp dụng : Bộ phận Văn thư.
  Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý vãn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Bộ phận Văn thư trường THCS Huỳnh Thúc Kháng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liện vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.
  Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê và sử dụng tài liệu lưu trữ hỉnh thành trong quá trình hoạt động của Văn thư trường THCS Huỳnh Thúc Kháng .
  Điều 2. Giái thích từ ngữ
  1.Quy chế công tác văn thư, lưu trữ bao gồm những quy định chung về hoạt động văn thư, lưu trữ đối với các loại hình cơ quan, tồ chức để các cơ quan, tổ chức vận dụng xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị mình..
  2.Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn thư trường THCS Huỳnh Thúc Kháng bao gồm tất cả những quy định vê hoạt động văn thư, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
  3.Văn bản đến là tất cả các loại văn bản, bao gồm vãn bản quv phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuvên ngành (kê cả bản fax, văn bản được chuyến qua mạng, văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tồ chức có liên quan..
  4.Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quv phạm pháp luật, văn bản hành chính và vãn bản chuyên ngành (kể cả bàn sao văn bản, văn bản nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành.
  5.Bản thảo văn bàn là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo văn bản.
  6.Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.
  7.Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản vả được trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ban hành.
  8.Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính
  9.Bản trích sao là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính.
  10.Bản sao lục là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định.
  11.Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  12.Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp văn bản tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.
  13.Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
  14.Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành
   
  Gửi ý kiến