Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 360.jpg 357.jpg 278.jpg 277.jpg 3.jpg HDSP_20112016.jpg Dong_dien_vo_co_truyen_nam_2018.flv Trai_9.jpg 20180310_084859.jpg 20180310_084850.jpg 20180310_084828.jpg TTHS1.jpg TTHS.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  quyet dinh thanh lap hoi dong kiem ke tai san nam 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn thị thanh hà
  Ngày gửi: 09h:01' 28-12-2016
  Dung lượng: 47.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD ĐT BẮC TRÀ MY
  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  HUỲNH THÚC KHÁNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 287 /QĐ- HTK
  Trà Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2016
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2016

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THÚC KHÁNG

  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo được ban hành kèm theo Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng;
  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
  Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 
  Xét đề nghị của Bộ phận quản lý tài sản nhà trường.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng  kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2016 của trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và bổ nhiệm các ông (bà) có tên  trong thành phần Hội đồng kiểm kê tài sản (Có danh sách kèm theo).  
  Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng kiểm kê tài sản là kiểm kê toàn bộ Tài sản của Nhà trường đến 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2017 theo quy định.
  Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.
  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
  Nơi nhận:
  - Như điều 1;
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG  Đặng Thị Mỹ Hậu
  
    

   DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
  HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ TÀI SẢN 0 GIỜ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017

  ( Kèm theo quyết định số 287/QĐ- HTK ngày 28 tháng 12 năm 2016)
  1.
  Bà Đặng Thị Mỹ Hậu
  - Hiệu trưởng
  - Trưởng Ban .
  
  2.
  Bà Trần Thị Xuân Thịnh
  - CTCĐ
  - Phó trưởng ban
  
  3.
  Ông Lê Văn Minh
  - Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  - Uỷ viên
  
  4.
  Bà Nguyễn Văn Tâm
  - Tổ phó tổ Xã hội
  - Uỷ viên
  
  5.
  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
  - Tổ trưởng tổ Văn Phòng
  - Uỷ viên
  
  6.
  Bà Nguyễn Thị Thu Lan
  - Kế toán nhà trường
  - Thư ký
  
  7.
  Bà Ngô Thị Liểu
  - Phụ trách Y tế
  - Uỷ viên
  
  8.
  Bà Đoàn Thị Phương Thảo
  - Phụ trách thiết bị
  - Uỷ viên
  
  9.
  Bà Nguyễn Thị Hằng My
  - Nhân viên Thư viện
  - Uỷ viên
  
  10.
  Ông Nguyễn Quốc Triều
  - Nhân viên Bảo vệ
  - Uỷ viên
  
  11.
  Ông Lê Văn Tiên
  - Trưởng Ban TTND
  - Uỷ viên
  
  
  Danh sách này có 11 thành viên.
   
  Gửi ý kiến